Hopp til innhold

Handlekurv

Handlekurven din er tom

Privatlivspolitikk

Retningslinjer for behandling av personopplysninger for kunder i forbindelse med oppfyllelse av avtale hos


ZENZ Organic products ApS CVR-nr.: 32 56 58 91
og
ZENZ ApS CVR-nr.: 30 71 49 62

Som følge av avtalen din med ZENZ Organic Products ApS og/eller ZENZ ApS aksepterer du denne privatlivspolitikk.

Oversikt:

1. Generelt
2. Personopplysninger
2.1 Hva er personopplysninger?
2.2 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
2.3 Hva bruker vi personopplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
2.5 Retten til tilgang til dine personopplysninger
2.6 Retten til å korrigere dine personopplysninger
2.7 Retten til å slette dine personopplysninger
2.8 Endringer i behandlingen av personopplysninger
3. Kontakt
4. CVR-nummer

1. GENERELT

Gjennom din avtale med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS samles det inn personopplysninger om deg.

Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra EU’s Personvernforordning, samt den norske personopplysningsloven som supplerer reglene i personvernforordningen (samlet ”gjeldende lovgivning”).

Nedenfor kan du lese om opplysningene som samles inn, herunder hvordan opplysningene behandles, hva de brukes til, hvem som har tilgang til opplysningene og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål eller innvendinger angående opplysningene som samles inn.

2. PERSONOPPLYSNINGER

2.1 HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS ber om din generelle kontaktinformasjon når du kjøper et produkt eller en tjeneste på zenzshop.no. Det er primært opplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og telefonnummer, e-post mm. Personopplysningene vi samler inn brukes til å identifisere deg som kunde og levere tjenestene/produktene du har kjøpt fra oss. Personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med oppfyllelse av avtalen vil bli lagret i vårt IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Lagring av personopplysninger avhenger av hvor lenge avtalen din med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS varer.

Når du kjøper en tjeneste hos oss trenger vi dine personopplysninger som dokumentasjon for dine avtaler og behandlinger.

Under det pågående kontraktsforholdet lagres informasjonen vi har samlet om deg i vårt IT-system, der personopplysningene vil bli arkivert. Dine personopplysninger vil i utgangspunktet bli lagret i ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS. Ved oppsigelse som kunde hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS vil dine personopplysninger lagres i en periode på 5 år fra slutten av regnskapsåret som materialet gjelder. Dersom avtalen med deg f.eks. avsluttet november 2017 og regnskapsåret følger kalenderåret er vi i henhold til gjeldende regelverk forpliktet til å lagre opplysningene tidligst ut 2022. Når personopplysningene ikke lengre er relevante og vi ikke er forpliktet til å lagre dem, skal alle personopplysninger knyttet til deg bli slettet.  

2.3 HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL? 

Personopplysningene vi samler inn om deg i forbindelse med oppfyllelse av avtalen vår brukes primært til generell kundeadministrasjon, herunder for eksempel oppfyllelse av avtalen du har inngått med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS.

Opplysningene vil som utgangspunkt ikke bli gitt videre til tredjepart.

I tillegg kan vi behandle opplysningene dine dersom behandlingen er nødvendig for at ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS (eller en tredjepart) skal forfølge en legitim interesse, med mindre hensynet til deg har forrang. Annen utlevering er kun tillatt dersom gjeldende lovgivning unntaksvis tillater utlevering av personopplysninger. 

2.4 HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

I henhold til gjeldende lovgivning skal personopplysningene dine oppbevares sikkert og konfidensielt. Vi lagrer personopplysningene du oppgir til ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS IT-system eller fysisk i et låst skap.

Våre sikkerhetstiltak kontrolleres fortløpende for å avgjøre om vår behandling av personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte og tar hensyn til dine rettigheter som kunde.

2.5 RETTEN TIL TILGANG I DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har som kunde hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS rett til å få ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS bekreftelse på om det behandles personopplysninger om deg selv og eventuelt tilgang til personopplysningene.

Du har også rett til å be om og motta personopplysninger om deg selv som du har sendt til ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. 

2.6 RETTEN TIL RETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har ret til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS uten unødig forsinkelse.

2.7 RETTEN TIL Å SLETTE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS uten unødig forsinkelse hvis salongen/klinikken ikke fortsatt har en legitim interesse i å oppbevare dine personopplysninger.

Vær oppmerksom på at dersom ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS er pålagt etter gjeldende lov å lagre informasjonen, kan du ikke kreve at dine personopplysninger slettes. 

2.8 ENDRINGER I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene for behandling av personopplysninger. Hvis retningslinjene endres, vil datoen for ”sist oppdatert” nederst på siden bli rettet. Disse retningslinjene evalueres og om nødvendig revideres en gang i året.

3. KONTAKT

Hvis du ønsker tilgang til opplysningene som er registrert om deg hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS, skal du kontakte Jørgen Skjødt på e-post: jsk@zenzorganic.com

Dersom det er registrert feil data, eller du har andre innsigelser skal du kontakte til samme e-post. Du har mulighet til å få innsikt om hvilke opplysninger som er registrert om deg. 

Hvis du ønsker å klage over ZENZ Organic Products ApS og/eller ZENZ ApS behandling av dine personopplysninger kan dette gjøres til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Norge

Du kan lese mer om dette på datatilsynets sider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/ 

4. CVR-nummer

ZENZ Grønnegade ApS
CVR-nr.: 32 32 26 62
ZENZ Rosenborggade ApS
CVR-nr.: 35 89 39 62
ZENZ Frederiksberg ApS
CVR-nr.: 36 19 80 60
ZENZ Østerbro ApS
CVR-nr.: 36 47 79 38
ZENZ Nørrebrogade ApS
CVR-nr.: 29 62 91 02
ZENZ Nørrebro ApS
CVR-nr.: 33 38 03 21
ZENZ Lyngby ApS
CVR-nr.: 30 79 95 93
ZENZ Roskilde ApS
CVR-nr.: 29 91 68 88
ZENZ Køge ApS
CVR-nr.: 36 20 02 94
ZENZ by STEEN ApS
CVR-nr.: 29 02 11 63
ZENZ Holding ApS
CVR-nr.: 31 62 22 39
ZENZ Salon Holding ApS
CVR-nr.: 32 64 47 91
ZENZ Owner Holding ApS
CVR-nr.: 39 09 34 99

Med vennlig hilsen
ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS